ID:
Heslo:
Platby za obědy v jídelně v Sedleci (04.12.2021)
Dobrý den, paní kuchařka z jídelny v Sedleci mě požádala, abych Vás informovala o výši záloh za obědy. Záloha se platí formou trvalého příkazu na účet jídelny č. 1384059339/0800. Specifický symbol je: 3. Do poznámky pište jméno žáka. Výše zálohy pro žáky 1. ročníku je 600,-Kč, 2. ročníku 500,- Kč a 3. a 4. ročníku 400,- Kč. Záloha musí být uhrazena do 25. dne v měsíci. Rozdíl ve výši záloh je z důvodu odlišného počtu dní výuky (obědů) v Sedleci u jednotlivých ročníků.
testování žáků na covid-19 (04.12.2021)
Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření MZČR proběhne v naší škole v pondělí 22. 11. 2021 screeningové testování žáků na onemocnění covid-19. Preventivní testování bude pokračovat i po 22. listopadu vždy každé pondělí nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen. V případě pozitivního testu nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény. Škola bude o této skutečnosti informovat příslušnou KHS a telefonicky také rodiče žáka, kteří si budou muset své dítě ve škole vyzvednout. Pravidla pro testování zůstávají stejná. Testování nemusí podstoupit žáci, kteří se prokáží: a) očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování) b) potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) c) negativním výsledkem testu provedeném v odběrovém místě(ne starším 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test) Proto Vás chci požádat, abyste po Vašich dětech v pondělí 22.11. poslali potvrzení o OTN v tištěné podobě, které mi děti buď nechají nebo mi je půjčí k okopírování. Děkuji za spolupráci S pozdravem Mgr. Petra Tövišová zástupkyně ředitele
3. splátka školného (04.12.2021)
Dobrý den, dovoluji si upozornit, že splatnost 3. splátky školného na šk. rok 2021/2022 vy výši 3.000,- Kč byla dne 15.11.2021. S pozdravem Petra Tövišová