ID:
Heslo:
Školní výlet (29.05.2022)
Ve dnech 30.5.- 1.6.2022 proběhne školní výlet na Macochu pro třídy GD1M, GD2M a GD3M. Dozor: p.uč.Tövišová, Omachlíková, Bárta, Horák.
Platby za obědy v jídelně v Sedleci (29.05.2022)
Dobrý den, paní kuchařka z jídelny v Sedleci mě požádala, abych Vás informovala o výši záloh za obědy. Záloha se platí formou trvalého příkazu na účet jídelny č. 1384059339/0800. Specifický symbol je: 3. Do poznámky pište jméno žáka. Výše zálohy pro žáky 1. ročníku je 600,-Kč, 2. ročníku 500,- Kč a 3. a 4. ročníku 400,- Kč. Záloha musí být uhrazena do 25. dne v měsíci. Rozdíl ve výši záloh je z důvodu odlišného počtu dní výuky (obědů) v Sedleci u jednotlivých ročníků.