ID:
Heslo:
Platby za obědy v jídelně v Sedleci (21.01.2022)
Dobrý den, paní kuchařka z jídelny v Sedleci mě požádala, abych Vás informovala o výši záloh za obědy. Záloha se platí formou trvalého příkazu na účet jídelny č. 1384059339/0800. Specifický symbol je: 3. Do poznámky pište jméno žáka. Výše zálohy pro žáky 1. ročníku je 600,-Kč, 2. ročníku 500,- Kč a 3. a 4. ročníku 400,- Kč. Záloha musí být uhrazena do 25. dne v měsíci. Rozdíl ve výši záloh je z důvodu odlišného počtu dní výuky (obědů) v Sedleci u jednotlivých ročníků.